ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΦΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΦΑΚΗ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στα Χανιά το 1986. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων από το έτος 2011

Σπουδές

 • Σπουδές στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (2004-2009)
 • Φοίτηση, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κολωνίας στη Γερμανία.(2008 –2009)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης (LLM) στο «Εμπορικό και Επιχειρησιακό Δίκαιο» (Corporate and Commercial Law) από το Queen Mary University of London. (2011-2012) Επιστημονικό πεδίο Διπλωματικής εργασίας: «Employment Law and Privacy Issues». Τίτλος: «Electronic Monitoring in the Workplace: A Balancing Exercise»
 • Παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο που διοργανώνεται από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (2012-2013)
 • Παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Data Protection Officer σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων» που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη σε συνδυασμό με την DPO Academy. (2017)

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 • Πρακτική άσκηση στο δικηγορικό γραφείο του καθηγητού του Εμπορικού Δικαίου Ελευθερίου Σκαλίδη στη Θεσσαλονίκη. (2009-2011)
 • Πρακτική άσκηση στη νομική υπηρεσία του Ομίλου Σούπερ-Μάρκετ «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» και βοηθός του νομικού συμβούλου του ως άνω Ομίλου, καθηγητού Ελευθερίου Σκαλίδη.
 • Επαγγελματική συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο του καθηγητού του Εμπορικού Δικαίου Ελευθερίου Σκαλίδη.
 • Επαγγελματική συνεργασία με την εταιρία δικαστικών επιμελητών «Ντινόπουλος και Συνεργάτες» στην Αθήνα, όπου εξειδικεύτηκα στον έλεγχο ακίνητης περιουσίας.
 • Επαγγελματική συνεργασία με την ανώνυμη εταιρία με την Επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (2013- σήμερα)

Γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • @kanell.gr