ΑΘΗΝΑ Ε. ΣΧΙΝΑ

ΑΘΗΝΑ Ε. ΣΧΙΝΑ

Δικηγόρος

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στα Μέγαρα το 1993. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2017

Σπουδές

 • Ενιαίο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016-2017)
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015-2016)
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015).

Μελέτες

 • Τα συνταγματικά όρια της Φορολογικής Διοίκησης στο φορολογικό έλεγχο (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου), 2017.
 • Οι διατάξεις φοροδιαφυγής υπό τον Ν. 2523/1997 (ποινολόγιο) και υπό τον ισχύοντα ΚΦΔ (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του ΠΜΣ Φορολογικού Δικαίου), 2017.
 • Ο δόλος στα εγκλήματα φοροδιαφυγής, 2017.
 • Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)- Η ΣτΕ Δ’ 469/2012 και η θέση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στη Κοινοτική και Εσωτερική έννομη, 2017.
 • Το ειδικό καθεστώς καταβολής Φ.Π.Α κατά την είσπραξη (άρθρο 39β Ν. 2859/2000), 2017.
 • Από τη «καθαρή» περί δικαίου θεωρία στη «καθαρή» επιστημονική θεωρία. Η αντιμετώπιση του αιρετικού λόγου (Υπόθεση Ρίχτερ), 2016.
 • Η εφαρμογή των αρχών του αστικού δικαίου στις διοικητικές συμβάσεις, 2016.
 • Ραδιοτηλεοπτικές άδειες: το χρονικό του παράνομου καθεστώτος, μια συγκριτική αξιολόγηση, 2016.
 • ΟλΣτΕ 1663/2009, 1620/2011, 2114/2014 και ΑΕΔ 25/2012: Το επιτόκιο υπερημερίας του Δημοσίου και η ελληνική νομολογιακή πορεία στη δίνη της «κρίσης», 2016
 • ΣτΕ 3354/2013: Εργασιακή Εφεδρεία και Προσυνταξιοδοτική Διαθεσιμότητα-Το μεγάλο «ΟΧΙ» του Ακυρωτικού στην «αναδιοργάνωση» της Δημόσιας Διοίκησης, 2015.

Σεμινάρια

 • 1ο Συνέδριο Φορολογικού Δικαίου Ενιαίου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών, 2017.
 • 5 ο «Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων» (πρόεδρος της Νομικής Υπηρεσίας- Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής), 2017
 • Σεμινάρια περιόδου 2015-2016, Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου- Μ. Στασινόπουλου, 2016
 • 8ο Κοινό Σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου υπό την διοργάνωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, 2016
 • 4ο «Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων» (μέλος της Νομικής Υπηρεσίας-Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής), 2016
 • Εκπαιδευτική Ημερίδα της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων (Ε.Α.Ν.Δ.Α) με θέμα: «Οι αλλαγές στον ΚπολΔ με τον ν. 4335/2015», 2015
 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο υπό την διοργάνωση του Ιδρύματος Συνταγματικού Δικαίου- Θεμιστοκλή Τσάτσου με θέμα «Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε)», 2015
 • Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών, 2015 (βαθμός αξιολόγησης 8/10)
 • Σεμινάριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα «Διοικητική Δικαιοσύνη», 2015

Δημοσιεύσεις

 • «Η επίδραση του νέου ΓΚΠΔ 2016/679 ΕΚ (GDPR) στο πεδίο των φορολογικών ελέγχων» (5ο Ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, Βόλος 11-12 Μαΐου 2018)
 • Ραδιοτηλεοπτικές άδειες: το χρονικό του παράνομου καθεστώτος»: δημοσιεύτηκε στον επιστημονικό ιστότοπο www.constitutionalism.gr

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Συνταγματικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • @kanell.gr