ΑΛΚΗΣΤΗ Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΚΗΣΤΗ Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος, LL.M., MSc

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2011.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών», Πανεπιστήμιο Πειραιά (2020-2022).
 • Φοίτηση και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus, Πανεπιστήμιο Regensburg, Γερμανία (2021-2022).
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2010-2012).
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009)

Σεμινάρια

 • Εκπαίδευση Προχωρημένου Επιπέδου στη Διαμεσολάβηση, Alternative Dispute Resolution (ADR) Hellenic Center (2022).
 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπευθύνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR), TUV Austria Hellas (2021).
 • Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υπευθύνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2020).
 • Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών από το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (ΑΚΚΕΔ) «Προμηθέας» (2019).
 • Σεμινάριο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (2018).
 • Σεμινάριο Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων από τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ) ‑ Vellum Global Edu. Services (2018).
 • Σεμινάριο Δικαστικής Γραφολογίας, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2007-2008).

Πιστοποιήσεις

 • Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2020).

Γλω΄σσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά.

Πεδίο Ενασχόλησης

Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο των Κυρώσεων, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Ακινήτων.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • a.kostopoulou@kanell.gr