ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΒΟΓΚΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΒΟΓΚΑ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2021.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Χρηματοοικονομικά, Πανεπιστήμιο του Amsterdam, Ολλανδία (2022-2023).
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου, με κατεύθυνση Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές, Τομέας Α’ Ιδιωτικού Δικαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2019-2020).
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2019).

Μελέτες

 • The Financial Benefits of Sustainability: An Analysis of SMEs in the EU under the EU Green Deal (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών), 2023.
 • Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων: Ιδίως η εξουσία παρέμβασης σε συμβατικές ρήτρες και σχέσεις (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών), 2020.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Εταιρικό Δίκαιο: εταιρικές συναλλαγές, εμπορικές συμβάσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις.
 • Δικαστηριακή πρακτική: αστικές και εταιρικές αξιώσεις, εργατικές διαφορές, υποθέσεις πτωχευτικού δικαίου και διαδικασίες ρευστοποίησης.

Σεμινάρια

 • Σεμινάριο με τίτλο «Sustainable Finance Regulation», Amsterdam Law and Finance Association (ALFA) , Μάρτιος 2023
 • Σεμινάριο με τίτλο «Cryptocurrency and Blockchain Technology», Amsterdam Law and Finance Association (ALFA), Ιανουάριος 2023
 • Σεμινάριο με τίτλο «Νομικές Πτυχές του Δικαίου των Εταιρικών Μετασχηματισμών» ELSA Greece, Δεκέμβριος 2021,
 • Σεμινάριο με τίτλο «Προσωπικά Δεδομένα, Online Διαφήμιση και Ψηφιακή Οικονομία», ELSA Greece και Ένωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας, Μάρτιος 2021.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Πεδίο ενασχόλησης

Αστικό δίκαιο, Εμπορικό δίκαιο, Εταιρικό δίκαιο, Τραπεζικό δίκαιο, Συμβάσεις

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • k.vogka@kanell.gr