ΖΑΦΕΙΡΙΑ Ι. ΚΟΖΩΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΙΑ Ι. ΚΟΖΩΝΗ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2017.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (LLM) Τομέα Ναυτικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του City University of London (2020).
 • Πτυχίο Νομικής (LLB) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2015).
 • Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2012)

Μελέτες

 • «Θεμελιώδη και Ατομικά Δικαιώματα» (2012).
 • «Οι υπηρεσιακές μεταβολές των δημοσίων υπαλλήλων και ο θεσμός της εργασιακής εφεδρείας στο δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο» (2012).
 • «Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Πολιτικές Πτυχές.» (2012).
 • «Η Συνθήκη της Λισαβόνας.» (2012).
 • «Λόγοι για την Ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.» (2012).
 • «Σχολιασμός της υπ’ αρ. 147/2013 Απόφασης του Εφετείου Πειραιά στις Μισθώσεις.» (2014).
 • «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)» (2014).
 • «Σχολιασμός της υπ’ αρ. 179/2003 Απόφασης Αρείου Πάγου.» (2015).
 • «Αίτηση Ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας.» (2015).
 • «Η αγωγή περί κλήρου και το ευεργέτημα της απογραφής.» (2015)
 • «A significant cause for concern with shipbuilding contracts is the risk that one of the parties will become insolvent before the completion of all obligations.” (2019)
 • «What is the important of Notice of Abandonment to the operation of marine insurance.” (2020)
 • «A legal examination of the Law of Salvage and the entitlement to a salvage reward payment» (2020).

Σεμινάρια

 • Έγκλημα στο Διαδίκτυο (2014)
 • Δίκαιη Ποινική Δίκη. (2014)
 • Ζητήματα Αστικής και Ποινικής Ευθύνης στις Αεροπορικές Μεταφορές. (2015)
 • Οι Γεωπολιτικές Εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο (2015)
 • Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων – Ζητήματα Εμπορικού, Εργατικού και Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου. (2015)
 • Νομοθετικές και Νομολογιακές εξελίξεις στο Ενωσιακό Εταιρικό Δίκαιο αναφορικά με τη μεταφορά της έδρας Εταιριών. (2015)
 • Ασφάλιση Ιατρικής Ευθύνης: Προβλήματα και Προοπτικές. (2015)
 • Δικαστική Διαμεσολάβηση Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (2019)

Επαγγελματική δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Εκδίκαση υποθέσεων και παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων ημεδαπής
 • Χρηματοδοτικές μισθώσεις, Μεταβιβάσεις ακινήτων- Αγοραπωλησίες, Έρευνες Ακίνητης περιουσίας, Προσημειώσεις, Εξαλείψεις, Κατασχέσεις, Πλειστηριασμοί, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο,
 • Εμπορικό Δίκαιο, Αξιόγραφα, Ίδρυση και λύση εταιρειών, Εμπορικά Σήματα, Εμπορικές Συμβάσεις.
 • Τραπεζικό Δίκαιο, ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.
 • Ιατρικό Δίκαιο και Πραγματογνωμοσύνη
 • Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο, Θαλάσσια Ασφάλεια.
 • Διοικητικό Δίκαιο, υποθέσεις σχετικά με διαφορές μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών.
 • Παράσταση στα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια.
 • Χειρισμός υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων.
 • Δικαστική Διαμεσολάβηση Ν. 4640/2019
 • Διασυνοριακή εκτέλεση ακινήτων κατοίκων αλλοδαπής

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο ενασχόλησης

Τραπεζικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δικαστηριακή Υποστήριξη.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • z.kozoni@kanell.gr