ΜΑΡΙΑΝΝΑ Σ. ΞΑΦΟΥΓΙΑΝΝΗ

ΞΑΦΟΥΓΙΑΝΝΗ Σ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Ασκούμενη Δικηγόρος

Ασκούμενη Δικηγόρος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1997.

Σπουδές

  • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2020)

Μελέτες

  • «Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξαιρέσεις» (2020)
  • «Η ευθανασία και οι προγενέστερες οδηγίες του ασθενούς» (2020)
  • «Περιγραφή και ανάλυση της ανακριτικής διαδικασίας στο έγκλημα του βιασμού» (2019)

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Επενδύσεων, Δίκαιο Τουρισμού, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Διοικητικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

  • 210 361 1225
  • 210 361 1236
  • 210 361 0227
  • trainees@kanell.gr