TZENH I. MΠΟΒΟΛΗ

TZENH I. MΠΟΒΟΛΗ

Δικηγόρος, LL.M., CIPP/E

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτ/νιας το 1993. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2017. GDPR Expert, DPO Consultant.

Σπουδές

 • Ενιαίο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κατεύθυνση Αστικού Δικαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016-2017).
 • Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2015)

Μελέτες

 • Το δικαίωμα αντίρρησης του υποκειμένου κατά της νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ν. 2472/1997 και τον ΓΚΠΔ (ΕΕ) 2016/679 (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών), 2017

Πιστοποιήσεις

 • Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Προστασίας Δεδομένων για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (CIPP/E)
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης προγράμματος στην Πνευματική Ιδιοκτησία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης (e learning), (2016-2017).
 • Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, Banking and International Finance (Διεθνή Xρηματοοικονομικά), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (e learning), (2015-2016).

Σεμινάρια

 • Εκπαίδευση IAPP βασισμένη στο πρόγραμμα για την πιστοποίηση Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) του IAPP ANSI. (διοργάνωση από την StudySmart σε συνεργασία με την Ernst & Young και την δικηγορική εταιρεία Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες 27 & 28/6/2018)
 • Σεμινάριο που διεξήχθη από τη Νομική Βιβλιοθήκη και τη Deloitte Greece: «Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων για δικηγόρους», Αθήνα, 5-6/6/2018.
 • Σεμινάριο που διεξήχθη από τη Νομική Βιβλιοθήκη και τη Deloitte Greece: «Τα οικονομικά της επιχείρησης για νομικούς-Ανάλυση εννοιών, δείκτες & Case studies», Αθήνα, 26-28/3/2018
 • Επετειακή ημερίδα ΑΠΔΠΧ: «Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον 21ο αιώνα», Αθήνα, 22/3/2018.
 • Ημερίδα Κύκλου Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση: «Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων μετά την υιοθέτηση του νέου Γενικού Κανονισμού (GDPR) και Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση με τη χρήση του δικτύου eIDAS (eIDEU): Επιχειρησιακές, τεχνικές και θεσμικές συνέπειες», Αθήνα, 14/3/2018.
 • 4η Διημερίδα Ε.Ε.Ν. e-Θέμις: «Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού & Ασφαλιστικού Δικαίου», Αθήνα, 23-24/2/2018.
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: «Σύγκρουση προσωπικότητας και ελευθερίας του Τύπου: οι ορίζοντες της ελληνικής δικαιοσύνης – Ο νέος νόμος 4481/2017 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων – Προστασία και σύννομη χρήση δεδομένων και ηλεκτρονικών δικτύων μέσα από το νέο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (GDPR, e-Privacy, NIS)-Οι νέες ρυθμίσεις της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων και οι επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική αγορά», Αθήνα, 26/1/2018.
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: «Πνευματικά δικαιώματα και πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ο νέος Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων και η επίδρασή του στα ηλεκτρονικά δίκτυα και υπηρεσίες-Η αποκατάσταση της νομιμότητας του τηλεοπτικού τοπίου-Ελευθερία της έκφρασης και δυσφημιστικός λόγος», Αθήνα, 27-28/1/2017.
 • Σεμινάριο που διεξήχθη από τη Νομική Βιβλιοθήκη: «Νομική διαχείριση SITES & BLOGS, προσβολή δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, ευθύνη και άμυνα», Αθήνα, Οκτώβρης 2017.
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις: «Πιστωτικά ιδρύματα, νομικές και θεσμικές όψεις», Θεσσαλονίκη, 24-25/3/2016.
 • 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου: «Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης», Ναύπλιο, 6-8/11/2015.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο Αδικοπρακτικής ευθύνης, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Δίκαιο τηλεπικοινωνιών, μέσων μαζικής ενημέρωσης και τεχνολογίας, Εμπορικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • j.bovoli@kanell.gr