ΣΕΡΓΙΟΣ Β. ΤΡΕΧΛΗΣ

ΣΕΡΓΙΟΣ Β. ΤΡΕΧΛΗΣ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1988. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2014

Σπουδές

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία» από Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (2018).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο» από Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Université Montesquieu Bordeaux IV, Αθήνα/Bordeaux (2015).
 • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2012).

Μελέτες

 • «Η εκμετάλλευση της θαλάσσιας ενέργειας και το καθεστώς της ΑΟΖ. Νομικό πλαίσιο και αδειοδοτήσεις: Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Αίγυπτος». (2018).
 • «Η νομοθέτηση μετά το μνημόνιο» (2015).

Επαγγελματική δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Διοικητικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Υπαλληλικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Διαφορές ιδιωτών με Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Δίκαιο Ενέργειας, Εξαγορές και Μεταβιβάσεις.
 • Αστικό Δίκαιο, Ενοχικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο.
 • Παράσταση στα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια, Ακρόαση ενώπιον Επιτροπών Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο ενασχόλησης

Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Δίκαιο Ενέργειας, Αστικό Δίκαιο

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • s.trechlis@kanell.gr