ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Γ. ΤΣΕΡΕΠΑΣ

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Γ. ΤΣΕΡΕΠΑΣ

Δικηγόρος, M.Sc

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1978. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2005.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών – “Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες” (2003).
 • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002).

Μελέτες

 1. «Η αστική ευθύνη του κράτους από αντισυνταγματικές δικαστικές πράξεις (2002).
 2. «Η πολιτική και οικονομική κατάσταση στο Ιράν» (2003).
 3. «Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και η αντιμετώπιση του στη Ε.Ε.» (2003).

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Χρηματοδοτικές μισθώσεις, Μεταβιβάσεις & Μισθώσεις ακινήτων, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο.
 • Εμπορικό Δίκαιο, Αξιόγραφα, Ίδρυση και λύση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, Εμπορικά Σήματα, Εμπορικές Συμβάσεις και Μισθώσεις.
 • Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο (Νόμος ενάντια στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος).
 • Υγειονομικό, Αγορανομικό Δίκαιο.
 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Διαφορές ιδιωτών ή εμπόρων με Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Επεξεργασία Προεδρικών Διαταγμάτων & Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ, ΚΥΑ), Σύνταξη Οργανισμών και Κανονισμών ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, Νομοπαρασκευαστικό έργο, Δίκαιο Απαλλοτριώσεων, Αποζημιώσεων, Στερήσεων Χρήσης Γης.
 • Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, Κ.Ο.Κ.
 • Παράσταση στα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια, Ακρόαση ενώπιον Επιτροπών Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ.
 • Εγγεγραμμένος στο μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (ΠΔ 133/2016)

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δικαστηριακή Υποστήριξη.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • p.tserepas@kanell.gr