ΦΕΝΙΑ Π. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΦΕΝΙΑ Π. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ασκούμενη Δικηγόρος

Ασκούμενη δικηγόρος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1994.

Σπουδές

 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μελέτες

 • «Τα όρια προστασίας του σήματος»
 • «Η υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς»
 • «Η προοδευτική κτήση της ικανότητας για δικαιοπραξία και της ικανότητας για καταλογισμό»
 • «Η διαχείριση των υδατικών πόρων»
 • «Νομοθετικές και νομολογιακές εξαιρέσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία»
 • «Έκθεση της Ελλάδας για τα δικαιώματα του παιδιού»

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • trainees@kanell.gr