ΝΙΚΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΤΖΑΒΕΛΛΑ

ΝΙΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ε. ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1993. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2017

Σπουδές

 • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δίκαιο & Οικονομία – Master in Law & Economics”, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Βαθμός Άριστα) (2017 – 2019)
 • Πτυχίο Νομικής Σχολής Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015)

Μελέτες

 • “Οι αναδυόμενοι και αναπτυσσόμενοι κλάδοι στην ελληνική οικονομία” (Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) (2019)
 • “Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας: Εκπροσωπευτική και Διαχειριστική Εξουσία” (Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) (2017)

Επαγγελματική δραστηριότητα

 • Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία
  • Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιρειών, Δικαστική και Εξώδικη Διαχείριση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
  • Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις και Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προμήθειες, Παροχή Υπηρεσιών, Συμβάσεις και Διακηρύξεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
  • Αστικό Δίκαιο
  • Τραπεζικό Δίκαιο
  • Δίκαιο του Κτηματολογίου
  • Real Estate
  • Ποινικό Δίκαιο
 • Παράσταση ενώπιον Πολιτικών, Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων, Ακρόαση ενώπιον Επιτροπών Υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
 • Παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών, οδηγιών, νομικών προτάσεων και γνωμοδοτήσεων στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2018 έως σήμερα)
 • Ασκούμενη Δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., Τμήμα Corporate, Shipping, Πτωχεύσεων, Δικαστικής & Εξώδικης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (2015 – 2017)

Σεμινάρια - Συνέδρια

 • “Νέος Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας”, Σύγχρονη Δικηγορία, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (2019)
 • «Οι καινοτομίες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και η σχέση του με τον Ν. 2472/1997», Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών σε συνεργασία με την ELSA Athens (2018)
 • «Νέες εξελίξεις στο θεσμό της διαμεσολάβησης», ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ & ADR CENTER, Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών Αθηνών σε συνεργασία με την ELSA Athens (2018)
 • Πολυσυνέδριο με θέμα: “Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας”, Ερευνητικό Κέντρο Στρατηγικής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας (2017)
 • “Αγωγή αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού”, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (2017)
 • “Εκσυγχρονισμός του συστήματος ποινών”, Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου (2017)
 • “Επίκαιρα ζητήματα Δικαίου Ενέργειας”, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (2016)
 • Σεμινάρια Πρακτικής Νομικής Κατάρτισης με γνωστικό αντικείμενο τους τομείς Αστικού, Ποινικού & Εμπορικού Δικαίου, Επιστημονικός Όμιλος Νέων Νομικών (2015)
 • ”Η θάλασσα ως πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον”, Νομική Σχολή Αθηνών (2015)
 • “Η ποινική προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την Ελληνική Νομολογία και τη Νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α.”, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (2014)
 • Seminar on International Law, Full Course of the following sessions: Jurisdiction in International Law, Statehood in the 21th Century, Self-Determination v. Secession, The Law of Treaties: What is a Treaty and How to Make One?, The Law of Treaties: The Life and Death of Treaties, International Responsibility: The General Part, Responding to Illegality: From Countermeasures to Self-Defence, Shared Responsibility, Νομική Σχολή Αθηνών (2014)
 • Συνέδριο με θέμα: “Διεθνής Εγκληματικότητα”, Νομική Σχολή Αθηνών (2011)

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιρειών, Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις και Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Αστικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο του Κτηματολογίου, Real Estate, Ποινικό Δίκαιο, Δικαστηριακή Υποστήριξη

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • n.tzavella@kanell.gr