ΜΕΛΙΝΑ Σ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

ΜΕΛΙΝΑ Σ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Δικηγόρος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1992.

Σπουδές

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 1989)

Κοινωνική Δραστηριότητα

  • Σύμβουλος Ά Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων,
  • Τακτικό Μέλος Δ.Σ. Δημοτικού Οργανισμού Εθνικού Κήπου.

Επαγγελματική Δραστηριότητα

  • Νομική Σύμβουλος Χρηματιστηριακών και Επενδυτικών Εταιρειών,
  • Νομική Σύμβουλος Εμπορικών – Βιομηχανικών Εταιρειών.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά.

Πεδίο Ενασχόλησης

Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Δίκαιο Δημοσίων Διαγωνισμών, Αστικό Δίκαιο, Συμβάσεις.

  • 210 361 1225
  • 210 361 1236
  • 210 361 0227
  • mdas@ath.forthnet.gr