ΛΥΔΙΑ Π. ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗ

ΛΥΔΙΑ Π. ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗ

Ασκούμενη Δικηγόρος

Ασκούμενη δικηγόρος ,γεννηθείσα στην Αθήνα στις 02/09/98.

Σπουδές

  • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2021).

ΜΕΛΕΤΕΣ

  • Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας, στο πλαίσιο του μαθήματος των Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου σχετικά με την απόφαση ΣτΕ Ολ. 668/2012.
  • Συγγραφή εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος του Αεροπορικού Δικαίου σχετικά με τα Διαστημικά Απόβλητα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Handling legal cases and providing legal support services in the following areas

  • «Από τη Νομική Θεωρία στη Νομική Πράξη», στο πλαίσιο δράσης της ELSA Athens(17.11.2018).
  • «Προληπτικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων», σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου από το Ίδρυμα Μ.Στασινοπούλου (1.03.2019).

Γλωσσες

Ελληνικά, Αγγλικά.

ΠΕΔΙΟ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πολιτική Δικονομία, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Διεθνές Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο.

  • 210 361 1225
  • 210 361 1236
  • 210 361 0227
  • trainees@kanell.gr