ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Λ. ΚΑΡΑΝΑΝΟΥ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Λ. ΚΑΡΑΝΑΝΟΥ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στη Αθήνα του 1990. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2015.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (LL.M.) «Law of Internet Technologies» στο Πανεπιστήμιο Μποκόνι, Μιλάνο Ιταλίας (2022).
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εμπορικό Δίκαιο με κατεύθυνση Οικονομικού Δικαίου», στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2016).
 • Πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2012).

Σεμινάρια

 • Νομικό Συνέδριο Πνευματικής Ιδιοκτησίας IPCLC «25 Years of the Boards of Appeal: Shaping New Horizons», EUIPO, Αλικάντε, Ισπανία (2022)
 • Legal Clinic «Tech Transactions and Product Counseling», Google σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μποκόνι, Μιλάνο, Ιταλία (2022)
 • Σεμινάριο «Management of Fashion and Luxury Companies» Πανεπιστήμιο Μποκόνι, Μιλάνο Ιταλία (2022)
 • Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Gucci Research Lab: A dialogue between innovation and creativity» Πανεπιστήμιο Μποκόνι, Μιλάνο, Ιταλία (2021).
 • Σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονα Ζητήματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας» ELSA, Αθήνα (2021)
 • Σεμινάριο με θέμα «Current Issues of Industrial and Intellectual Property Law» ELSA, Κομοτηνή (2013)
 • 3ο Νομικό Συνέδριο Ε.Α.Ν.Δ.Α. «Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών. Διαμεσολάβηση, Διαιτησίας και λοιπές προοπτικές» Ναύπλιο (2012)

Μελέτες

 • Διπλωματική εργασία «Ανταλλαγή πληροφοριών στο δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (2016)
 • Έρευνα – εκτεταμένη μελέτη «Κοινοτικό Σχέδιο και Υπόδειγμα» (2015)

Επαγγελματική δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Ίδρυση και λύση εταιρειών, Εμπορικές Συμβάσεις.
 • Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κυβερνοασφάλεια, Δίκαιο Τεχνολογιών – Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – Τηλεπικοινωνιών, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση, Blockchain & Fintech, Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
 • Εμπράγματο Δίκαιο, Μισθωτικές Συμβάσεις, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, Δίκαιο αδικοπραξίας κι αποζημίωσης από τροχαίο ατυχήματα, Κληρονομικό Δίκαιο.
 • Παράσταση στα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια.
 • Μεταφράσεις νομικών κειμένων από και προς την αγγλική γλώσσα.
 • Γλώσσες

  Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

  Πεδίο ενασχόλησης

  Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Start Ups, Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Ακινήτων

  • 210 361 1225
  • 210 361 1236
  • 210 361 0227
  • k.karananou@kanell.gr