ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1993. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2017.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τραπεζικού και Οικονομικού Δικαίου στο Queen Mary University of London (2019).
 • Πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2017).

Μελέτες

 • «Οι αποτυχίες συμμόρφωσης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες συνεχίζονται, αποδεικνύοντας σημαντικά ζητήματα. Αναζήτησε ποια ζητήματα προκύπτουν και πρότεινε τρόπους επίλυσης» (2019).
 • «Κριτική ανάλυση της Οδηγίας 2014/59 EU (BRRD): συγκριτική αξιολόγηση των bail-in και bailout εργαλείων χρηματοδότησης » ( Διπλωματική Εργασία 2019).

Πιστοποίηση

 • Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, Fintech and Digital Transformation in Financial Services, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (e- learning).

Επαγγελματική δραστηριότητα

Ασκούμενη Δικηγόρος

 • Εξοικείωση με το ελληνικό νομικό σύστημα και υποθέσεις αστικού, εργατικού, εμπορικού και τραπεζικού δικαίου.
 • Διεξαγωγή νομικής έρευνας, μελέτη νομολογίας και νομοθεσίας.
 • Παρακολούθηση δικών σε καθημερινή βάση και παροχή βοήθειας στη σύνταξη δικογράφων.

Σεμινάρια

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης, Εισαγωγή Blockchain στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (e- learning).
 • Σεμινάριο που διεξήχθη με επικεφαλή τον Κύριο Sean Hagan,πρώην Γενικό Σύμβουλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.) με θέμα «Prevention of International Financial Crises and Restructuring/Resolution » (2019)
 • Σεμινάριο που διεξήχθη στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2018 στο πανεπιστήμιο Queen Mary με θέμα « Accounting Principles for Lawyers»
 • Σεμινάριο που διεξήχθη από τη Νομική Βιβλιοθήκη με τίτλο « Accounting and Financial Management for Lawyers » (Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2016).
 • Τριήμερο σεμινάριο που διεξήχθη από τον τομέα εργατικού και εμπορικού δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Οικονομική Κρίση και προστασία του καταναλωτή» (2014)

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Αστικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο ,Δικαστηριακή Υποστήριξη

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • k.chronopoulou@kanell.gr