ΙΩΑΝΝΑ Β. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ Β. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2018.

Σπουδές

 • Υποψήφια Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2019-σήμερα)
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου (2019)
 • Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016)
 • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+, Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Augsburg (2015)

Μελέτες

 • Συμμόρφωση του Συστήματος Υγείας με το Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Οι προκλήσεις στην εφαρμογή των Μαζικών Δεδομένων μετά τη δημοσίευση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2019)
 • Παραβίαση των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Ποια είναι η πραγματική ζημία; (2018)
 • Η Marriott κερδίζει υπόθεση εναντίον αυστριακού δισεκατομμυριούχου: Το Γενικό Δικαστήριο ορίζει την οπτική και εννοιολογική ομοιότητα μεταξύ των εικονιστικών σημάτων (2018)
 • Εξασφάλιση της επικοινωνίας δικηγόρου-πελάτη στη νέα εποχή Προστασίας Δεδομένων (2018)
 • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Το 2017 σε Στατιστικά (2018)
 • Η γυναικεία καινοτομία στον τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και η παρακαταθήκη της (2018)
 • Το φαινόμενο των γερμανικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (2018)

Επαγγελματική δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στους τομείς του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελλάδα.

Σεμινάρια

 • Δίκαιο Εμπορικών Σημάτων και η αγοραστική δύναμη των Εμπορικών Σημάτων στην επιχειρησιακή πρακτική, Μόναχο, 28 Ιουνίου 2018
 • 3o Συνέδριο Εταιρικού Ποινικού Δικαίου, Μόναχο, 24 -27 Νοεμβρίου 2017

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δικαστηριακή Υποστήριξη

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • i.zacharopoulou@kanell.gr