ΓΙΩΡΓΟΣ Χ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΙΤ Consultant

Ο κ. Γεώργιος Καρβέλης είναι Διευθυντής Λύσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Ινστιτούτου Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO). Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εποπτεία της χρηματοδότησης, της διαχείρισης και της υλοποίησης διεθνών έργων τεχνικής βοήθειας σε χώρες και Οργανισμούς για την αξιοποίηση της τεχνολογίας των πληροφοριών στον τομέα της δημόσιας διακυβέρνησης (e-government) και στον τομέα της δικαιοσύνης (e-justice).

Επίσης, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του EPLO.

Πριν από την είσοδό του στο EPLO, διετέλεσε Σύμβουλος στον Υπουργό Δικαιοσύνης, υπεύθυνος για τη στρατηγική πληροφορικής του Υπουργείου στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, καθώς επίσης και υπηρέτησε ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με ειδικότητα Πληροφορικής, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παλαιότερα, επί 10 έτη, είχε διατελέσει ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος σε εταιρίες του Ιδιωτικού τομέα στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων πληροφορικής μεγάλης κλίμακας τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Engineering) από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Ελληνικά.

  • 210 361 1225
  • 210 361 1236
  • 210 361 0227
  • gkarvelis@eplo.int