ΕΛΕΝΗ Μ. ΚΕΦΑΛΗ

ΕΛΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ

Διευθύντρια για τη Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης και την Ανάπτυξη | Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη

Η κα Ελένη Κεφαλή είναι η Διευθύντρια για τη Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης και την Ανάπτυξη (Justice Reform and Growth Director) στο Ινστιτούτο για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη (Institute for Justice and Growth), το οποίο έχει συσταθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) με στόχο την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών / εκπαιδευτικών υπηρεσιών ειδικού και καινοτόμου χαρακτήρα στον τομέα του εκσυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης των δικαστικών συστημάτων, της βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, της αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορίας στον τομέα της δημόσιας διακυβέρνησης (e-government) καθώς και στον τομέα της δικαιοσύνης (e-justice).

Έχει διατελέσει Διευθύντρια του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2011-2015). Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό επιτροπών / ομάδων εργασίας, σχετικά με νομοθετικά ζητήματα και θέματα πληροφορικής και έχει διατελέσει μέλος και εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε διάφορες επιτροπές / ομάδες εργασίας της ΕΕ, όπως η ομάδα εργασίας FREMP του Συμβουλίου (Ευρωπαϊκός Πίνακας Αποτελεσμάτων της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη – European Justice Scoreboard) κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ για το 2014, εθνικός εκπρόσωπος και μέλος της Eπιτροπής για το «Πρόγραμμα Δικαιοσύνης», αναπληρωματικό μέλος ως εθνικός εκπρόσωπος / σημείο επαφής για την ομάδα εργασίας της ΕΕ σχετικά με τον Πίνακα Αποτελεσμάτων της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη κ.λπ.

Έχει επίσης διατελέσει Σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2010-2011) καθώς και Σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2009-2010).

Έχει υπηρετήσει ως Νομικός στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης  Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΕ Α.Ε.) στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Τομέας Ενέργειας) στην Ειδική Διεύθυνση Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων / Προγραμμάτων στους τομείς της Ενέργειας, των Φυσικών Πόρων Κλιματική Αλλαγή (2004-2009), καθώς και ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ειδικότητας Νομικής στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Είναι Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Διεθνών Σπουδών (Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο) από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Μιλάει άπταιστα αγγλικά και γαλλικά.

  • 210 361 1225
  • 210 361 1236
  • 210 361 0227
  • ekefali@eplo.int