ΑΝΝΑ Α. ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ

ΑΝΝΑ Α. ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ

Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, LL.M. (Berkeley), Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2008. Λέκτορας, European Law & Governance School (ELGS), Αθήνα

Εκπαίδευση

 • Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, London School of Economics (LSE) (2016-17)
 • Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Princeton University, ΗΠΑ (2015-16)
 • Διδακτορικό Νομικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014)
 • Μεταπτυχιακό-LLM, University of California, Berkeley Law School (2006).
 • Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005).

Μελέτες

 • BEYOND CRISES: CONSTITUTIONAL CHANGE IN GREECE & CYPRUS IN THE POST-MEMORANDA WORLD (forthcoming, under review), 2020
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ, Σάκκουλας 2015, 260σ.
 • Greece after the Memoranda: A Constitutional Retrospective, GREECE – LSE HELLENIC OBSERVATORY DISCUSSION PAPER No.132, 2019, 25p.
 • Book Review, THE UK AFTER BREXIT: LEGAL & POLICY CHALLENGES (Dougan M., ed.), (Cambridge 2017), EUROPEAN LAW REVIEW (2018), 43:5, 793-796
 • Άρθρο 11- Το Δικαίωμα στη Συνάθροιση σε: ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ (Σπυρόπουλος Φ./Κοντιάδης Ξ. κ.ά. επιμ.), Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Σάκκουλας 2017, 255-267
 • Το Κυπριακό Μνημόνιο στο ΔΕΕ: Όταν η Πολιτική Υπερβαίνει το Δίκαιο, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (2017), 1, 99-105
 • Security in the Balance: Reviewing Surveillance Measures in the War on Terror, EUROPEAN REVIEW OF PUBLIC LAW (2015), 27:3, 1125-1144

Πρόσφατες Ομιλίες και Εισηγήσεις σε Συνέδρια

‘Revolutionizing the Data Privacy Regime: The GDPR and its Global Aftermath’, 4th Sofia Legal Science Week ‘Law and Revolution Conference’, University of Sofia Faculty of Law, Bulgaria, March 27-28, 2020 (forthcoming)
‘Η Προσωρινή Δικαστική Προστασία στη Διοικητική Δίκη, Επιμορφωτικό Σεμινάριο, Ίδρυμα Τσάτσου, Αθήνα, 16 Οκτωβρίου, 2019
‘Η Νομολογία της Κρίσης στο ΣτΕ: Μια Ενδοσκόπηση’, Εισήγηση στα Σεμινάρια Ιδρύματος Στασινοπούλου, Συμβούλιο της Επικρατείας, 14 Δεκεμβρίου, 2018
‘High Courts as Players in Conflict Resolution: The Example of Greece during the Euro Crisis’, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, Germany, October 4, 2018 (invitation)
‘After the Memoranda: Challenges for Judicial Protection of Social Rights in Greece during the Euro Crisis’, Law Workshop ‘Judicial Protection & Social Rights at Times of Crisis’, Pompeu Fabra University, Barcelona, Spain, March 22, 2018 (invitation)
‘Beyond Crisis: Constitutional Change in Greece after the Memoranda’, 2nd Interdisciplinary Sovereign Debt Conference, co-organized by the Graduate Institute, the University of Geneva & Georgetown Law, Geneva, Switzerland, October 5-6, 2017
‘EMU Choices – Member States Preferences for Economic and Financial Integration’, Workshop, University of Lisbon Law, Portugal, September 18-20, 2017 (participant)
‘Financial Crises and Judicial Asymmetries: The Case of Greece’, 4th ICONS- International Society of Public Law Conference ‘Courts, Power, Public Law’, University of Copenhagen Faculty of Law, Denmark, July 5-7, 2017 (with St.Koutnatzis)
‘The Cypriot Memorandum before the Court of Justice of the European Union (CJEU): When Politics Defies Law’, Seminar at the Politics Department, University of Cyprus, March 23, 2017 (invitation)
‘Beyond Crisis: Constitutional Change in Greece after the Memoranda’, Research Seminar, Hellenic Observatory, London School of Economics & Political Science, March 7, 2017 (invitation)
‘Rights across Borders: Citizenship and Immigration in Europe’, Annual Reunion, European Public Law Organization, Spetses, Greece, September 9-11, 2016 (participant)
‘Crises as Moments of Truth: Evidence from Greece’, 23rd International Conference, Council of European Studies at Columbia University, Philadelphia, PA, April 14, 2016
‘1st Interdisciplinary Sovereign Debt Research and Management Conference’, Georgetown University Law School, Washington, DC, January 21-22, 2016 (participant)
‘Constitutional Change in Crisis-Hit Greece: Reflections on 5 Years of Memoranda’, Seeger Center & EU Program, Princeton University, November 17, 2015 (invitation)

Επαγγελματική δραστηριότητα:

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, Υποθέσεις Συμμόρφωσης στο GDPR, Νομική Συμβουλή σε Νομικά Πρόσωπα του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
 • Διοικητικό δίκαιο, Νομική Συμβουλή σε Δημόσιους Οργανισμούς στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων, Υπαλληλικό Δίκαιο και Δημόσιο Λογιστικό, Σύνταξη Εσωτερικών Κανονισμών καθώς και Νομοσχεδίου.
 • Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Υπόθεση Συμβατικής και Εξωσυμβατικής Ευθύνης που αφορούσε σε εταιρία αεροσκαφών στις ΗΠΑ.
 • Φορολογικό Δίκαιο, Υποθέσεις κατά Πράξεων Επιβολής Προστίμων.
 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Υποθέσεις Μαζικών Αγωγών Αποζημιώσεως κατά Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Παράσταση στα Διοικητικά και Πολιτικά Δικαστήρια, Ακρόαση ενώπιον Επιτροπών Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο ενασχόλησης:

Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), Δημόσιο Δίκαιο, Διαιτησία, Δικαστική Παράσταση

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • a.tsiftsoglou@kanell.gr