ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΑΝΤΖΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΑΝΤΖΟΣ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο ΥπΔΝ, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1982. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006.

Σπουδές

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής, 2016-σήμερα)
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εμπορικού Δικαίου, 2004 – 2006)
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή (Πτυχίο Νομικής, 2004)
 • Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (Εκπαίδευση διαμεσολαβητή, 2014)

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 • Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ιούλιος 2014)
 • Εκτελεστικός Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ιανουάριος 2016 – σήμερα).
 • Γραμματέας Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη EPLO (Ιούνιος 2016 – σήμερα).
 • Επιστημονικός σύμβουλος της Βουλής των Ελλήνων (Φεβρουάριος 2015 – σήμερα).
 • Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης (Μάιος 2018 – σήμερα)
 • Μέλος Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών ΥΔΔΑΔ (Δεκέμβριος 2014 – Δεκέμβριος 2017)
 • Διαμεσολαβητής εγγεγραμμένος στον Πίνακα Διαμεσολαβητών ΕΒΕΑ (2015-σήμερα)
 • Ειδικός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Μάιος 2013 – Ιανουάριος 2015).
 • Ειδικός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ιούνιος 2012 – Οκτώβριος 2012).
 • Ειδικός συνεργάτης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Σεπτέμβριος 2011 – Μάιος 2012).
 • Μέλος της Υποστηρικτικής Ομάδας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ιανουάριος 2014 – Φεβρουάριος 2015)
 • Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου (Νοέμβριος 2014 – Φεβρουάριος 2015)
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και τη λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (Οκτώβριος 2014 – Φεβρουάριος 2015)
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για την προώθηση της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα (Ιανουάριος 2014 – Φεβρουάριος 2015)
 • Μέλος Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του δικαίου της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα (Σεπτέμβριος 2014 – Δεκέμβριος 2014)
 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας (Working Group) στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριο αντικείμενο την τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) 1346/2000 περί διαδικασιών Αφερεγγυότητας (Insolvency) (Ιανουάριος 2014 – Ιούνιος 2014).
 • Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και διαρκείς επαφές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους εκπροσώπους των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής (Μάιος 2013 – Ιανουάριος 2015)
 • Υποστήριξη Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Μάιος 2013 – Ιούνιος 2014)
 • Μέλος Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υιοθέτηση μεθόδων τηλεδιάσκεψης στην ελληνική Δικαιοσύνη (Ιούνιος 2012 – Δεκέμβριος 2012)
 • Υποστήριξη Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την κατάρτιση διατάξεων για την αναμόρφωση της Διοικητικής Δίκης, όπως αυτές ενσωματώθηκαν στον Ν. 4055/2012 «Για τη Δίκαιη Δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» (Σεπτέμβριος 2011 – Δεκέμβριος 2011)
 • Εκπρόσωπος ΥΔΔΑΔ στις συναντήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών και την Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα (EC Task Force for Greece), με αντικείμενο τη διοικητική επίλυση των φορολογικών υποθέσεων
 • Διαρκής ενασχόληση με ζητήματα διεθνούς συνδρομής σε αστικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις, εκδόσεως προσώπων, μεταφοράς κρατουμένων, ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και απονομής χάριτος.
 • Εξωτερικός νομικός συνεργάτης πιστωτικών ιδρυμάτων (Δεκέμβριος 2010 – σήμερα).

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

 • Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (Εκπαίδευση διαμεσολαβητή, 2014)
 • TUV Nord – DPO Training (Εκπαίδευση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Φεβρουάριος 2018)

Συγγραφική δραστηριότητα και παρουσιάσεις

 • Ρήτρα διαμεσολάβησης: Νομική φύση και δεσμευτικότητα (διδακτορική διατριβή, υπό εκπόνηση)
 • Ερωτηματολόγιο και συμπεράσματα έρευνας για το σύστημα νομικής βοήθειας στην Ευρώπη (CCBE, Απρίλιος – Μάιος 2016)
 • Promoting Mediation in Greece – Contribution from a practitioner’s point of view (Mediation Roundtable Athens, 18 Απριλίου 2016)
 • Promoting Mediation in Greece – Strategy and perspectives (εισήγηση στο Διεθνές Forum Κέντρων Διαμεσολάβησης της UIA, Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2014)
 • Το δίκαιο αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα – Παθογένειες και προοπτικές (συλλογικό έργο – Εταιρεία Δικαστικών Μελετών, Ιούνιος 2014)
 • Μελέτη αξιολόγησης εφαρμογής ν. 4055/2012 στο πεδίο της πολιτικής δίκης (Β΄ φάση εφαρμογής – ΥΔΔΑΔ, Ιούλιος 2014)
 • SMEs and Insolvency – Current situation in Greece (εισήγηση στο Insolvency Workshop του Joint Vienna Institute, Βιέννη, 8 Μαΐου 2014)
 • Household Insolvency in Greece – Experiences & Prospects (εισήγηση στο Insolvency Workshop του Joint Vienna Institute, Βιέννη, 8 Μαΐου 2014)
 • Μελέτη αξιολόγησης εφαρμογής των θεσμών της διαμεσολάβησης και της δικαστικής μεσολάβησης στην Ελλάδα (ΥΔΔΑΔ, Οκτώβριος 2013)
 • Μελέτη αξιολόγησης εφαρμογής ν. 4055/2012 στο πεδίο της πολιτικής δίκης (Α΄ φάση εφαρμογής – ΥΔΔΑΔ, Ιούλιος 2013)
 • Η νέα διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στο Πρωτοδικείο Αθηνών step-by-step (Περιοδικό «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ», τεύχος 90/2012)
 • «Η απόσχιση κλάδου επιχείρησης Α.Ε. – εννοιολογική προσέγγιση, νομική προβληματική» (Διπλωματική εργασία Μ.Δ.Ε. – Απρίλιος 2006)
 • «Ομαδικοί πιστωτές στην πτωχευτική διαδικασία» (Μάιος 2005)
 • «Το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων Α.Ε.» (Απρίλιος 2005)
 • «Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 και το νέο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού» (Ιανουάριος 2005)
 • «Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων» (Μάρτιος 2001)

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Προστασία προσωπικών δεδομένων, Ενοχικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Εξασφαλίσεις απαιτήσεων και δικαστική επιδίωξη είσπραξης οφειλών, Αναγκαστική Εκτέλεση εκτελεστών τίτλων, Δίκαιο Αφερεγγυότητας, Πολεοδομικό Δίκαιο, Δίκαιο Ενέργειας, Αθλητικό Δίκαιο.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • mantzos.d@gmail.com