ΔEΣΠΟΙΝΑ ΣΠ. ΚΩΤΣΗ

ΔEΣΠΟΙΝΑ ΣΠ. ΚΩΤΣΗ

Δικηγόρος, LL.M., MA

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Γεννήθηκε στους Αγίους Σαράντα το 1989. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2016.

Σπουδές

 • Υποψήφια Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ), με θέμα της υπό εκπόνηση διατριβής: «Το δημόσιο δίκαιο ως παράμετρος του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα» (2017 – εφεξής).
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα της Διπλωματικής Εργασίας: «Η Διακριτική Ευχέρεια – το Περιθώριο Εκτίμησης κατά την απονομή Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε.» (2016 – 2017).
 • Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο» από κοινού στην Νομική Σχολή Αθηνών & στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Montesquieu – Bordeaux IV με θέμα της Διπλωματικής Εργασίας: «Ο Αυτοέλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης» (2015 – 2016).
 • Φοίτηση, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, στο Νομικό τμήμα της Σχολής Jean Monnet του Πανεπιστημίου Paris-Sud XI της Γαλλίας (2011 – 2012).
 • Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2014)

Σεμινάρια

 • Πρόγραμμα ειδικής επιμόρφωσης Ε.Κ.Π.Α. με αντικείμενο: «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR» (2021).
 • «Σεμινάριο Αμερικανικών Σπουδών» με θέμα: «Οι Εξωτερικές Σχέσεις των Η.Π.Α.: Σκληρή και Ήπια Ισχύς» – Ινστιτούτο Διεθνών  Σχέσεων  Παντείου  Πανεπιστημίου (2014).
 • «Σεμινάριο Αμερικανικών  Σπουδών» με  θέμα: «Εκλογές  2012: Πολιτικά  Συστήματα, Παγκόσμια  Πολιτική» – Ινστιτούτο  Διεθνών  Σχέσεων  Παντείου  Πανεπιστημίου σε  συνεργασία  με  το  Πολιτιστικό  τμήμα  της  Αμερικανικής  Πρεσβείας & το  Αμερικανικό  Κολλέγιο  Ελλάδος (Deree) (2012).
 • «Θερινό Σχολείο  νομικού  ενδιαφέροντος» με  θέμα: «Στρατιωτικό  Δίκαιο» –  E.L.S.A. Rotterdam  Ολλανδίας, σε  συνεργασία  με  το  Εράσμειο  Πανεπιστήμιο  Ρόττερνταμ (2011).
 • Κύκλος Μαθημάτων  Ψυχολογίας  – Ελεύθερο  Πανεπιστήμιο  της  Στοάς  του  Βιβλίου  &  «Η  εν Αθήναις  Φιλεκπαιδευτική  Εταιρεία» (2011).
 • Κύκλος Ελευθέρων  Μαθημάτων  Δικαστικής  Γραφολογίας – Τομέας  Ποινικών  Επιστημών  Νομικού  Τμήματος  Πανεπιστημίου  Αθηνών  &  Εργαστήριο  Ποινικών   & Εγκληματολογικών  Ερευνών (2011).

Μελέτες

 • “Α Handbook on Discretion in Public Procurement” – Εγχειρίδιο για την Διακριτική Ευχέρεια στις Δημόσιες Συμβάσεις:–Cambridge Scholars Publishing (2020).
 • «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Ευρετήριο Νομολογίας του ΔΕΕ περί Διορθωτικών Μέτρων στο Προσυμβατικό Στάδιο» – Ένθετο στο περιοδικό ΝΟ.ΔΕ.ΠΕ. (Νομολογία Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος) – Εκδόσεις ΦΑΡΑΙ (2018).
 • «Η αλλοδαπή εταιρεία που δανείζει την εμπειρία της και το ζήτημα της εξω-ενωσιακής προέλευσης» – περιοδικό ΝΟ.ΔΕ.ΠΕ. (Νομολογία Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος) – Εκδόσεις ΦΑΡΑΙ (2020).
 • «Η Διορθωτική Τροποποίηση των όρων της Σύμβασης: Δομική Παρουσίαση του Άρθρου 132 Ν. 4412/2016 σχετικά με την Τροποποίηση των Συμβάσεων κατά την διάρκειά τους» – περιοδικό ΝΟ.ΔΕ.ΠΕ. (Νομολογία Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος) – Εκδόσεις ΦΑΡΑΙ (2019).
 • «Ο Διάλογος των δικαστηρίων για το περιβάλλον» – Νομικό Περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ», Τεύχος 3/2018, εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (2018).
 • «Η Διορθωτική των όρων Δικαιοσύνη στην Σύμβαση Προσχωρήσεως του Εργολήπτη» – περιοδικό ΝΟ.ΔΕ.ΠΕ. (Νομολογία Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος) – Εκδόσεις ΦΑΡΑΙ (2018).
 • «Πώς το ΔΕΕ έκλεισε την κερκόπορτα στο δόγμα Chevron κατά την απονομή των δημοσίων συμβάσεων» – Πρακτικά 5ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου: «Σύγχρονα Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου», Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (2018).
 • The penetration of Robotics into the administrative function of the StatePreEconomy of Citizenrys Benefit” – Springers Communications in Computer and Information Science (CCIS)- Πρακτικά από το 7ο Διεθνές Συνέδριο «E-Democracy: PrivacyPreserving, Secure, Intelligent eGovernment Services» – Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων και Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Πανεπιστήμια (2017).

Επαγγελματική δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Δημόσιο δίκαιο, δημόσιες συμβάσεις, διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων (π.χ. ΕΣΠΑ), δημόσιο λογιστικό, κρατικές ενισχύσεις, περιβαλλοντικό δίκαιο, δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, ποινικό δίκαιο.
 • Εκπροσώπηση ενώπιον των διοικητικών αρχών.
 • Παράσταση στα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια.
 • Μεταφράσεις νομικών κειμένων από και προς την αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Συμβουλευτική και Υποστήριξη ενώπιον αρμοδίων διοικητικών και δικαστηριακών αρχών.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • d.kwtsi@kanell.gr