ΧΡΥΣΑ Σ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

ΧΡΥΣΑ Σ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

Δικηγόρος, LL.M., M.Sc

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη του 1991. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2017.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών» στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (2021).
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο», στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2015).
 • Πτυχίο Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2014).

Σεμινάρια

 • Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υπευθύνων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2021)
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Δίκαιο της Μόδας, « Fashioning the Law: Design – Protect – Trade – Mediate» (2017)
 • Επιστημονική εκδήλωση με θέμα « Το νέο πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων», ΔΣΑ – Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (2017)
 • Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Summer School «Νομικά Ζητήματα Πληροφορικής» (2016)

Μελέτες

 • «Η δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (2021)
 • «Έλεγχος Συγκεντρώσεων στις αγορές Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Τ-399/16 – CK Telecoms UK Investments Ltd κατά Επιτροπής» (2021)
 • «Ο ρόλος της ICT και του e-government στην καταπολέμηση της διαφθοράς» (2021)
 • «Ριζοσπαστικοποίηση, εξτρεμισμός και τρομοκρατία: Το Ισλάμ στο στόχαστρο της Δύσης» (2021)
 • «Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19» (2021)
 • «Η Επιτήρηση στη σύγχρονη Ψηφιακή Κοινωνία: Το φαινόμενο και οι προκλήσεις» (2020)
 • «Η υποχρεωτική διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και η ακύρωση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ από το ΔΕΕ» (2015)

Επαγγελματική δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Οικογενειακό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Μισθωτικές Συμβάσεις, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης, Δίκαιο αδικοπραξίας κι αποζημίωσης από τροχαίο ατυχήματα, Κληρονομικό Δίκαιο.
 • Εμπορικό Δίκαιο, Αξιόγραφα, Ίδρυση και λύση εταιρειών, Εμπορικές Συμβάσεις.
 • Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Παράσταση στα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια
 • Μεταφράσεις νομικών κειμένων από και προς την αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά

Πεδίο ενασχόλησης

Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • ch.bakirtzoglou@kanell.gr