ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ

Δικηγόρος, M.Sc.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2016 και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 2019.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο & Οικονομία» στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (2019).
 • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014).

Μελέτες

 • «Ρήτρες Μονομερούς Αναπροσαρμογής του τιμήματος σε Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Διπλωματική Εργασία – ΜΔΕ 2018).
 • «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (2016).

Επαγγελματική δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία

 • Μεταβιβάσεις και Μισθώσεις ακινήτων, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Συμφωνητικά Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 • Εμπορικό Δίκαιο, Αξιόγραφα, Ίδρυση και λύση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, Εμπορικές Συμβάσεις, Ίδρυση και Διάλυση Σωματείων.
 • Τραπεζικό Δίκαιο, Εκπροσώπηση Τραπεζικών Ιδρυμάτων σε διαδικασίες εξωδικαστικής και δικαστικής ρύθμισης οφειλών
 • Παράσταση στα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια.

Πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) (2018- Σήμερα)

 • Συμμόρφωση Δημοσίων Φορέων και Ιδιωτικών Εταιρειών με το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Διδασκαλία του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Εισηγήτρια σε Σεμινάρια ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Νομικός Σύμβουλος στο Φιλοζωικό και Περιβαλλοντικό Σωματείο “Care about Nature” (2018- Σήμερα)

Νομικές Μεταφράσεις από/προς Αγγλικά και Γαλλικά

Σεμινάρια

 • “Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking” Διήμερο Διεθνές Συνέδριο, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 2020
 • «GDPR: Ξενοδοχείο και Προσωπικά Δεδομένα» BCA College,2020
 • “Fashion & Luxury Law & Business Seminar”, Tailored – Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, 2019
 • «Βραχυχρόνιες Μισθώσεις – Το παράδειγμα Μισθώσεων Τύπου Airbnb» Νομική Βιβλιοθήκη, 2019
 • «Από το Δίκαιο των Συμβάσεων στα Έξυπνα Συμβόλαια – Η τεχνολογία του Blockchain, Οι Εφαρμογές και η Ευρωπαϊκή Πολιτική», Νομική Βιβλιοθήκη, 2018
 • «Revision of the Dublin Regulation and Relocation Scheme, a question of solidarity», PES Migration & Integration Network, 2017
 • «Κρίση – Μεταρρυθμίσεις – Ανάπτυξη» Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής των Ελλήνων, 2017
 • «Δίκαιο της Ενέργειας: Ζητήματα Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου» Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, 2016

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο ενασχόλησης

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Τραπεζικό Δίκαιο, Περιβαλλοντικό Δίκαιο, Δικαστηριακή Υποστήριξη

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • ch.kampisiouli@kanell.gr