ΑΣΗΜΙΝΑ – ΓΡΗΓΟΡΙΑ Λ. ΓΑΪΤΑΝΑ

ΑΣΗΜΙΝΑ – ΓΡΗΓΟΡΙΑ Λ. ΓΑΪΤΑΝΑ

Δικηγόρος, M.Sc

Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στο Βόλο το 1994 και αποτελεί μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2019.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Δίκαιο και Πληροφορική», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Νομική Σχολή Θράκης (2019).
 • Πτυχίο Νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2017).

Μελέτες

 • «Φορολογία τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και η Ποινική τους μεταχείριση» (Διπλωματική εργασία στο πλαίσιο Μεταπτυχιακών Σπουδών), 2019.
 • «Βιντεοεπιτήρηση και προσωπικά δεδομένα», 2019.
 • «Η αλλοίωση ή εξάλειψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η εφαρμογή των άρθρων 22 παρ. 4 ν. 2472/1997 και 15 παρ. 1 ν. 3471/2006», 2019.
 • «Εφαρμογή νεφοϋπολογιστικής (cloudcomputing) και διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) στην ποινική επ’ ακροατηρίω διαδικασία – Προβληματισμοί σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση cloud and IoT», 2018.

Επαγγελματική δραστηριότητα:

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Προσωπικά δεδομένα, υποστήριξη έργων συμμόρφωσης στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον ΓΚΠΔ.
 • Διοικητικό Δίκαιο, υποθέσεις σχετικά με δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, ανακοπές και αναστολές ΚΕΔΕ, ΚΔΔ, αναγκαστική απαλλοτρίωση.
 • Φορολογικό Δίκαιο, υποθέσεις κατά πράξεων επιβολής προστίμου.
 • Αστικό Δίκαιο.
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Ελληνικής Αστυνομίας στα μαθήματα «Εισαγωγή στο Δίκαιο», «Συνταγματικό Δίκαιο» και «Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό – Οικογενειακό)».
 • Παράσταση στα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια, Ακρόαση ενώπιον Επιτροπών Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ.

Σεμινάριο

 • Σεμινάριο της Ελληνικής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας με τίτλο: «Προσωπικά Δεδομένα και Προστασία της Προσωπικότητας», Αθήνα, Φεβρουάριος 2019.
 • Εκδήλωση του Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) με θέμα: «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) – Η επόμενη μέρα», Αθήνα, Απρίλιος 2018.
 • Φορολογικό σεμινάριο από την Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων (Π.Ε.Φ.Ε.) σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ε.Β.Ε.Α., με ενότητες: «Φορολογικές δηλώσεις 2018 – Ανάλυση Ε3, Φορολογικοί έλεγχοι, Ευθύνη μετόχων-Ποινικές ευθύνες, Παραγραφή-Ενδικοφανείς προσφυγές- Επιδόσεις, Εξωδικαστικός συμβιβασμός, Αναβίωση επιχειρήσεων –διακοπή επιχειρήσεων», Αθήνα, Μάιος 2018.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Προσωπικά Δεδομένα, Φορολογικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Δικαστηριακή Υποστήριξη.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • a.gaitana@kanell.gr