ΑΝΤΙΓΟΝΗ Δ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Δ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ

Δικηγόρος, LL.M

Δικηγόρος LL.M., Γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1991. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2014.

Σπουδές

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (LL.M.) στο Δίκαιο και την Τεχνολογία από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τίλμπουργκ της Ολλανδίας (2019).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Α.) στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016).
 • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014).

Μελέτες

«Η διακριτική μεταχείριση μέσω αλγορίθμων (algorithmic discrimination) στην Ευρώπη: οι αρχές της διαφάνειας, δικαιοσύνης και λογοδοσίας στα συστήματα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. Από τον ΓΚΠΔ σε παγκόσμιες εκτιμήσεις.» Διπλωματική εργασία (2019).

Συνέδρια

 • Data Privacy and Protection Conference, Αθήνα (2020)
 • Διεθνές Συνέδριο Computers, Privacy and Data Protection (CPDP), Βρυξέλλες (2020)
 • Διεθνές Συνέδριο Computers, Privacy and Data Protection (CPDP), Βρυξέλλες (2019)

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής, Δίκαιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Δίκαιο νέων τεχνολογιών
  Σύνταξη καταγγελιών προς εποπτικές αρχές προσωπικών δεδομένων Ευρωπαϊκών κρατών, σύνταξη αιτημάτων πρόσβασης των υποκειμένων δικαιωμάτων, ανάλυση πολιτικών απορρήτου, νομικές συμβουλές στα μέλη, έρευνα σε ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία, έρευνα σε νομοθεσία και νομολογία Ευρωπαϊκών κρατών.
 • Δημόσιο και διοικητικό δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις
  Νομικές συμβουλές, σύνταξη ενστάσεων, αιτήσεων ακύρωσης, προσφυγών και εφέσεων, δικαστηριακή υποστήριξη, υποστήριξη σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής, Δίκαιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Δίκαιο νέων τεχνολογιών, Δημόσιο Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • a.logotheti@kanell.gr