ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΤΗΛΙΓΑΔΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΤΗΛΙΓΑΔΗ

Δικηγόρος, LL.M

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1994. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2017.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου (Δίκαιο Διαιτησίας – Διεθνής Εμπορική Διαιτησία) στη Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2017-2018).
 • Πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2017).

Μελέτες

 • «Η σχέση του Ελληνικού Δημοσίου και άλλων κρατικών οντοτήτων με τη διεθνή εμπορική διαιτησία» (2019).

Σεμινάρια

 • Σεμινάριο που διεξήχθη από τη Νομική Βιβλιοθήκη: «Πολεοδομικός Σχεδιασμός – Έκδοση Οικοδομικών Αδειών – Αυθαίρετη Δόμηση», Αθήνα, 17 & 19/04/2019
 • 8ο Νομικό Συνέδριο ΕΑΝΔΑ: «Νομοθετικές Εξελίξεις στο Δίκαιο των Συναλλαγών», 18-19/01/2019
 • Συνέδριο Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας: «1ST INTERNATIONAL ARBITRATION FORUM – Strategy and Tactics», Αθήνα, 13/09/2018
 • Ημερίδα που διεξήχθη από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών (ΕΙΔΕ): «Διαμεσολάβηση και Διοικητικές Διαφορές – Η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα» Αθήνα, 21/06/2017
 • Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων: «Επίκαιρες τάσεις της ποινικής νομολογίας και νομοθεσίας», Ναύπλιο, 10/06/2017

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Δίκαιο Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας, Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο,Εταιρικό Δίκαιο, Δικαστηριακή Υποστήριξη

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • a.tiligadi@kanell.gr