ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, M.Sc.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γεννήθηκε στη Φλώρινα το έτος 1979. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2006.

Σπουδές

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήματα Νομικής και Πολιτικών Μηχανικών, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών “Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας” (2018).
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή “Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών” (ΝΟΠΕ), Τμήμα Νομικής, Πτυχίο Νομικής (2004).

Μελέτες

 • “Νομικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας”. Περιβάλλον και Δίκαιο, Τεύχος 2/2019, Απρίλιος – Ιούνιος 2019.
 • “Η Τεχνολογία Blockchain στη βιομηχανία της ενέργειας, με έμφαση στον τομέα του ηλεκτρισμού: Εξέλιξη, εφαρμογές και ανακύπτοντα νομικά ζητήματα”. Διπλωματική εργασία στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ “Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας”.

Πιστοποιήσεις

 • Πιστοποίηση ISO/IEC 17024 ως Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O. Executives) από την TÜV AUSTRIA Hellas (2019).
 • Πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος “Contract Law: From Trust, to Promise, to Contract”, της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Η.Π.Α. (2019).
 • Πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος “Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες” από το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. (2018).

Συνέδρια / Ημερίδες / Εκπαιδεύσεις

 • Συνέδριο Δικαίου και Τεχνολογίας “4th Industrial Revolution In Balkans”, Ευρωπαϊκό Νομικό Παρατηρητήριο Νέων Τεχνολογιών (Θεσσαλονίκη, 17/05/2019).
 • Επιστημονική Ημερίδα “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Επίκαιρα Ρυθμιστικά Ζητήματα και Εξελίξεις”, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Θεσσαλονίκη, 10/05/2019).
 • Εκπαίδευση “2nd Energy Union Future Leaders Academy”, Ελληνικό Ενεργειακό Φόρουμ και Κολλέγιο Ανατόλια (Θεσσαλονίκη, 12-14/04/2019).
 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Η συμμετοχή των Α.Π.Ε. στη νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα”, Hellenic Wind Energy Association (Αθήνα, 18 & 20/03-2019).
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες”, Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. (Αθήνα, 29 & 30/11 και 01/12/2018).
 • Επιστημονική Ημερίδα “CETA: The EU – Canada Free Trade Agreement”, Σχολές Νομικής ΑΠΘ και Πανεπιστημίου Σόφιας “St. Climent Ohridski”, (Σόφια, Βουλγαρία, 22/06/2018).
 • “Οικονομικό Φόρουμ Πλόβντιβ”, Βουλγαρική Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πλόβντιβ, Βουλγαρία, 21 & 22/06/2018).
 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Τακτικές και τεχνικές διαπραγματεύσεων: Επίτευξη συμφωνιών (Deal) – Επίλυση διαφορών (ADR) στο πλαίσιο Διαμεσολάβησης”, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 07 & 08/12-2010).
 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Διαμεσολάβηση: η εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών”, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά (Θεσσαλονίκη, 05-07/11/2009).

Επαγγελματική Εμπειρία

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Παράσταση ενώπιον όλων των βαθμών ιεραρχίας Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακρόαση ενώπιον Επιτροπών Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ.
 • Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων και συμφωνιών (χρηματοδοτικές μισθώσεις, συμβάσεις διανομής, συμβάσεις αντιπροσωπείας).
 • Άσκηση και εκδίκαση αγωγών αποζημίωσης, εκ μέρους παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα, κατά του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • Άσκηση κι εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως υπέρ ανωτέρων και ανωτάτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, σχετικά με θέματα προαγωγών, αποστρατείας και επιδομάτων.
 • Σύνταξη και εκδίκαση αγωγών ενοχικού δικαίου, οικογενειακού δικαίου, κληρονομικού δικαίου (αποζημιώσεις, διατροφές, διαζύγια, αγωγές περί κλήρου).
 • Συμβουλευτική και δικαστηριακή υποστήριξη σε κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες (σύσταση, λύση, διάσπαση, συγχώνευση).
 • Συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας για δικαστηριακή υποστήριξη ποινικών και διοικητικών υποθέσεων.
 • Παράσταση ενώπιον Ποινικών Εφετείων σε υποθέσεις ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος (Συνήγορος Πολιτικής Αγωγής σε υποθέσεις μαζικής εξαπάτησης πολιτών).
 • Συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας. Εξεταστής στο πρακτικό (προφορικό) σκέλος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».
 • Σύνταξη γνωμοδοτήσεων για ζητήματα διασφάλισης προσωπικών δεδομένων.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Δίκαιο της Ενέργειας, Δίκαιο της Τεχνολογίας, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Στρατιωτικό Δίκαιο.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • a.giannopoulos@kanell.gr