ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η. ΠΑΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΥ

Δικηγόρος, LL.M., CIPP/E

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1990. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2015. GDPR Expert, DPO Consultant.

Σπουδές

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014-2015).
 • Πτυχίο Νομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2013).

Άρθρα – Μελέτες – Σεμινάρια

 • Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την Ευρώπη στην Αμερική (Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών), 2017.
 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Διαστάσεις του Φαινομένου της Τρομοκρατίας: Αναζητώντας την Ισορροπία μεταξύ Ασφάλειας και Ελευθερίας (Δημοσιεύτηκε το 2016 στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου), 2016.
 • Η έκτακτη νομοπαραγωγική διαδικασία και ο έλεγχος τήρησης του Συνταγματικού της πλαισίου (παρουσιάστηκε στο τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων), 2016.
 • Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη διερευνητική έκθεση για το ρόλο και τις εργασίες της Τρόικα – θεσμική διάσταση και δημοκρατική νομιμοποίηση, Μεταπτυχιακή Εργασία, 2015.
 • ΣΤΕ Ολ 1501/2015: η αστική ευθύνη του δημοσίου από νόμιμες πράξεις της διοίκησης και από πράξεις της δικαστικής εξουσίας, Μεταπτυχιακή Εργασία, 2015.

Σεμινάρια:

 • Σεμινάριο που διεξήχθη από την Microsoft Ελλάς με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα : «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Πρόκληση ή Ευκαιρία;, Αθήνα, 22/03/2017
 • Σεμινάριο με τίτλο «Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και η επίδρασή του στις επιχειρήσεις», 26/5/2017, TUV HELLAS
 • Σεμινάριο που διεξήχθη από την Νομική Βιβλιοθήκη Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – οι Προκλήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, 11/7/2017
 • Σεμινάριο που συνδιοργανώθηκε από το Ίδρυμα Konrad-Adenauer-Stiftung μαζί με το κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, 18/09/2017
 • «Η επίδραση του νέου δικαίου της ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην ποινική δίκη», Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 23/10/2017
 • Σεμινάριο που διεξήχθη από την Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα «Προσωπικά δεδομένα – Επίκαιρα ζητήματα, 30/10/2017
 • Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με θέμα “THE NEW GDPR: LEGALAND PRACTICAL DIMENSIONS”, 21/11/2017, Athenaeum Intercontinental.

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Πεδίο Ενασχόλησης

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο.

Πιστοποιήσεις

 • Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Προστασίας Δεδομένων για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (CIPP/E)
 • 210 361 1225
 • 6976714557
 • 210 361 0227
 • a.pavlou@kanell.gr