ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δικηγόρος, M.Sc.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002

Σπουδές

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2005)
 • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000)

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων και παροχή νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία:

 • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Διαφορές ιδιωτών με Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Εμπράγματο Δίκαιο, Έλεγχος Τίτλων ακίνητης περιουσίας, Κτηματολόγιο, Μεταβιβάσεις ακινήτων, Εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης, Οικογενειακό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Βουλή των Ελλήνων (Νοέμβριος 2016- Ιούλιος 2019)
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Υπουργείο Εσωτερικών: έλεγχος συμβάσεων, κοινοβουλευτικός έλεγχος, κατάρτιση νομοσχέδιων, συνεργασία με ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ σε θέματα που σχετίζονταν με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Αύγουστος 2013 – Ιούνιος 2014)
 • Ειδικός Σύμβουλος, Υπουργείο Υγείας: έλεγχος συμβάσεων, κοινοβουλευτικός έλεγχος, κατάρτιση νομοσχέδιων ( Αύγουστος 2014 – Ιανουάριος 2015)
 • Εξωτερικός Συνεργάτης Δικηγόρος στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Έλεγχος τίτλων ακινήτων σε Υποθηκοφυλακεία – Εγγραφή Προσημείωσης Υποθήκης (2005-2009)
 • Νομικός Σύμβουλος/Δικηγόρος στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Νομική υποστήριξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., ενασχόληση με ζητήματα δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων, με ζητήματα ενστάσεων και προσφυγών συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς εναντίον του Ινστιτούτου, με τη σύνταξη απόψεων της διοίκησης ενώπιον αστικών και διοικητικών δικαστηρίων (Ιούνιος 2005- Ιούνιος 2009)
 • Ασκούμενη Δικηγόρος, Δικηγορικό Γραφείο Γλ. Σιούτη – Σπ. Φλογαϊτη (1999)
 • Αστικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Δικαστηριακή Υποστήριξη

Σεμινάρια

 • Παρακολούθηση Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου Διοικητικού Δικαίου του Ιδρύματος Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινόπουλου (2010-2012).
 • Πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Δια βίου Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» (2008)
 • Παρακολούθηση Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: ¨Η Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μελετών Δικαίου και Πολιτικής Ανταγωνισμού (ΙΜΕΔΙΠΑ) (2007).
 • Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακό σεμινάριο (Πανεπιστήμιο Βιέννης-Διπλωματική Ακαδημία Βιέννης -Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών) με τίτλο ¨Ευρωπαϊκή Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων¨ (2 Ιουλίου – 13 Ιουλίου 2007)
 • Συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών (ΕΠΕΑΕΚ) με γνωστικό αντικείμενο το Συνταγματικό Δίκαιο. Φορέας Υποδοχής: Ινστιτούτο Συνταγματικής Ιστορίας ( 20/71998 – 8/12/1998)

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Αστικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Δικαστηριακή Υποστήριξη.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • info@kanell.gr