ΑΛΕΞΙΑ Κ. ΜΑΤΣΑΚΑ

ΑΛΕΞΙΑ Κ. ΜΑΤΣΑΚΑ

Δικηγόρος, LL.M.

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2018.

Σπουδές

 • Ενιαίο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κατεύθυνση Αστικού Δικαίου και Νέων Τεχνολογιών στη Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2018-2019).
 • Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2016).

Μελέτες

 • «Το Δικαίωμα στη Λήθη (ΓΚΠΔ) – Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (2019).

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Χειρισμός νομικών υποθέσεων στα ακόλουθα πεδία:

 • Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Εμπορικό Δίκαιο, Αξιόγραφα, Εμπορικές Συμβάσεις
 • Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Χρηματική Ικανοποίηση για ηθική βλάβη από σοβαρό τραυματισμό λόγω τροχαίου ατυχήματος
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Παράσταση στα Πολιτικά και Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια.

Σεμινάρια

Σεμινάριο Δικαστικής Γραφολογίας, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Οκτώβριος 2012 – Φεβρουάριος 2013)

Γλώσσες

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Πεδίο Ενασχόλησης

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ποινικό Δίκαιο.

 • 210 361 1225
 • 210 361 1236
 • 210 361 0227
 • a.matsaka@kanell.gr