Άρθρο της δικηγόρου Χαράς Ζέρβα στον Νομικό Οδηγό Greek Law Digest με θέμα «Strategic Investments and Fast – Track Procedure The new effective Legal Framework».

By Chara D. Zerva, DEA, Chief Legal Officer Director of Legal Department, ENTERPRISE GREECE Introduction On the 25th of April, 2019, Law no 4608/2019 entitled “Hellenic Development Bank and attracting Strategic Investments and other provisions” was published in the Official Gazette following the submission by the Ministry of Development and Investments to Parliament of the … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άρθρο της δικηγόρου Χαράς Ζέρβα στον Νομικό Οδηγό Greek Law Digest με θέμα «Strategic Investments and Fast – Track Procedure The new effective Legal Framework»..